Năng lượng toả ra khi thiền cùng Đá Thạch Anh

Nhiều người sử dụng phương pháp thiền cùng đá thạch anh và nhận được nhiều lợi ích mà thuộc tính của nó mang...

“Cơ chế sinh”

Tại thời điểm nảy mầm, các nguyên tử vật lý được gắn vĩnh viễn  một thiên thần đến các tế bào sinh đôi mới...

Tâm trí tạo hình sinh học – Dr. Bruce H. Lipton

Khoa học đã nói với chúng ta rằng chúng ta đang ở trong sự tuyệt chủng hàng loạt thứ sáu của sự sống trên...

Những thay đổi gốc là có thể thông qua RADIONIST

Khi Radionist được phát triền đâu tiên nó tập trung 100% lên bệnh tật và loại trừ những triệu chứng. Điều này cũng đúng khi...

Sực liên hệ giữa cơ thể và cơ thể – Bernie Siegel

Con người được chia thành tâm trí và cơ thể. Tâm trí bao trùm tất cả những khát vọng cao thượng hơn, như thơ...

Phương pháp trò chuyện với tế bào bên trong – Joyce Hawkes

Có thể những tế bào của bạn không thể nghe bạn nói. Thật dễ dàng khi cho là như vậy, câm lặng như thể...

Bảo vệ lá chắn năng lượng cho bản thân – James Van Praagh

Sự nhận biết và trực giác là những giá trị đầu tiên đến với thế giới tâm linh, năng lương vô hình này được...

Sonia Choquette – Sức mạnh của những gì bạn nói ra…

Lời nói là những năng lượng mạnh mẽ mà khi phát ra nó có thể tạo ra điều kiện và hoàn cảnh của cuộc...

Soluntra King – Dùng sức mạnh phía trong để chữa bệnh

Trong thời đại chúng ta đang sống, không còn việc gì để chúng ta làm ngoài việc đi vào bên trong, vào trong Trung...

Sức khỏe và nguồn gốc của bệnh tật – Pamela Kribbe

Jeshua - tên gọi của tôi. Jeshua là tên của tôi trên trái đất vật lý này, tôi đã sống trên trái đất như Đức...
Bạn cần hỗ trợ?
1