Sực liên hệ giữa cơ thể và cơ thể – Bernie Siegel

1402

Con người được chia thành tâm trí và cơ thể. Tâm trí bao trùm tất cả những khát vọng cao thượng hơn, như thơ ca và triết học, nhưng cơ thể có tất cả những niềm vui.

Tâm trí và cơ thể là một thể thống nhất, gắn kết với nhau thông qua các dây thần kinh và các phân tử thông tin. Tình yêu, hy vọng, niềm vui và sự bình an của tâm trí là những hệ quả của sinh lý , giống như sự trầm cảm và tuyệt vọng cũng giống vậy . Tất cả những điều đó là khoa học về sự truyền thông giữa cơ thể và tâm trí.

dr-bernie-siegel

Các nhà nghiên cứu hiện đang nghiên cứu mối quan hệ giữa ý thức, yếu tố tâm lý xã hội, chữa bệnh về thái độ, và chức năng miễn dịch.

Dần dần lĩnh vực y khoa cũng đang học lại cái điêu mà nó đã biết rất rõ….rằng chúng ta không thể hiểu được cơn bệnh trừ khi chúng ta hiểu được người có bệnh.

Sự góp phần của lối sống và cảm xúc đến sức khoẻ của một cá nhân là quan điểm dễ chấp nhận cách đây hàng thế kỷ.

Ngày nay, cảm xúc phải được bày tỏ để tạo ra những thay đổi hoá học trong cơ thể để chúng ta chấp nhận chúng ( cảm xũc) như sinh lý. May mắn là ngày nay chúng ta có khoa học để lưu lại những thay đổi này.

Các nhà tâm lý học cho thấy sự tác động của tình yêu thương lên cơ thể con người có thể đo được . Một đứa trẻ sơ sinh không đuộc yêu thương sẽ có sự chậm phát triền về xương, thậm chí có thể chết. Một đứa be được vuốt ve phát triển nhanh hơn. Những ảnh hưởng của một tâm trí bình an cũng được đo lường.

Những người thực hành thiền định….cũng như những người thich giải bày những trãi nghiệm đau khổ lên nhật ký hơn là kiềm nén chúng….cho thấy một sự phát triển tốt về hệ miễn dịch.

Tình yêu thương và sự bình an tâm trí bảo vệ chúng ta…
Chúng cho phép chúng ta vượt qua những vấn đề mà cuộc sống đưa đến.
Chúng dạy chúng ta tồn tại…để sống bây giờ…để có dũng khí đối diện mỗi ngày, và tận dụng nỗi đau niềm khổ như là những nhân tố thúc đẩy và chuyển hướng. Cơ chế chữa bệnh thì giống nhau cho tất cả các loại bệnh và các bệnh nhân cũng như các bác sĩ của họ vậy.

co-the-tam-tri

Chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng không có ai sống mãi mãi. Bệnh tật và cái chết không phải là dấu hiệu của sự thất bại…những gì là một thất bị thì không đang sống. Mục đích của chúng ta là học để sống, để vui , để yêu thương. Bệnh tật có thể dạy chúng ta làm điều đó.

Những ai cảm thấy tội lỗi vì đã tin rằng bạn đã gây ra bệnh cho chính bạn. Hoặc những ai cảm thấy thất bại vì đã không thể  chữa trị đuoc bệnh là đang cho hệ thống chữa lành của bạn một thông điệp huỷ diệt.

Do vậy bạn hãy buông bỏ cảm giác tội lỗi ,giải thoát khỏi nhũng thông điệp tiêu cực này bạn có thể tận dụng trọn vẹn khả năng chữa lành tự nhiên của bạn.

Y học sẽ không còn là chuyên ngành duy nhất giải quyết các ván đề không giải thích được thường gọi là kỳ diệu.

Đây là lúc chúng ta lật lại những nghiên cứu của chúng ta về tiến trình chữa lành và thay đổi cách y học tiếp cận đến nó và chuyển sự quan tâm của chúng ta từ bệnh tật , cái chết đến sức khoẻ và sự sống.