“Cơ chế sinh”

1386

Tại thời điểm nảy mầm, các nguyên tử vật lý được gắn vĩnh viễn  một thiên thần đến các tế bào sinh đôi mới được thành lập.

Sự hiện diện của các nguyên tử vĩnh viễn, bị suy giảm bởi Bản ngã, năng lượng sáng tạo .. hoặc vi mô lực lượng Chúa trời .. ban cho các sinh vật sinh đơn bào trật tự, động lực sinh học của nó, làm cho nó, trên thực tế, để phát triển theo “Lời Chúa”.

baby

Năng lượng sáng tạo, bây giờ phát ra và thông qua các nguyên tử vĩnh viễn và tế bào sinh đôi, được tìm thấy để sản xuất bốn kết quả:

Thứ nhất: thành lập của một trường hoặc phạm vi ảnh hưởng trong đó tòa nhà xảy ra. Điều này tương ứng với sự hình thành của Vành đai không vượt qua của hệ thống năng lượng mặt trời trong sáng tạo Đại Vũ trụ, đại diện cho phạm vi của các tia phát ra, và phục vụ để bảo vệ một khu vực trước sự xâm nhập của rung động và các vật chất lạ.

Thứ hai: từ tính hoặc hòa hợp của vật chất trong lĩnh vực này. Vở kịch của năng lực sáng tạo mang lại xung quanh vấn đề hài hòa rung động với các cá nhân về nhập thể.

Thứ ba: Việc sản xuất của mẫu. Hình thức này, mà có thể được coi là khuôn mẫu đạo đức  vào với cơ thể vật chất sẽ được xây dựng. Khuôn mẫu đạo đức trước khi sinh, xuất hiện rất sớm sau khi thụ thai, giống như một cơ thể bé xây dựng bởi đạo đức của nguyên mẫu như sửa đổi bởi nghiệp.

nang-luong-chua-lanh

“Một kế hoạch phác thảo”

Trong khuôn mẫu đạo đức có để được nhìn thấy, về mặt năng lượng chảy hoặc dòng lực lượng, mỗi chiều dài trên làn sóng của riêng mình, một kế hoạch phác thảo của toàn bộ cơ thể. Tất cả các loại tế bào tương lai được đại diện, khác với các loại khác vì năng lượng mà nó là một sản phẩm cuối cùng là chính nó, các dây thần kinh, não và các chất khác, được tất cả các đại diện trong khuôn mẫu đạo đức bởi dòng năng lượng trên tần số cụ thể.

Các trò chơi của sự rung động phát ra trên các vấn đề xung quanh miễn phí có thể có thể là yếu tố gây ra nguyên tử nhập vào khác nhau kết hợp phân tử để sản xuất các loại mô. Các phân tử này được thu hút đối với các dòng vũ lực và “giải quyết” vào những nơi thích hợp của họ trong cơ thể ngày càng tăng nhờ rung giao cảm hoặc cộng hưởng lẫn nhau.

Vì vậy, một lần nữa, tất cả các phần của cơ thể vật lý trong vật chất và trong hình thức chính xác phù hợp với  Bản ngã hiện thân. Nghiệp thiếu, đó là làm việc ra về dị tật, bệnh tật yếu đuối, được biểu diễn trong khuôn bởi khuôn mẫu, hoặc thậm chí phá vỡ trong dòng cụ thể của lực lượng cùng và theo đó các mô được xây dựng.

linh-hon
“linh hồn tự nhiên đến”

Thứ tư: Sự ảnh hưởng của nảy mầm là gợi nhớ của những người xây dựng ‘devic’ hình thức. Tập hợp được khơi dậy cũng quyết định bởi cộng hưởng. Như vậy, “Linh hồn tự nhiên” của trật tự kiến trúc trong khu vực gần nhất, đó là trong hòa hợp rung động với các dòng hoặc ghi chú trong lực lượng Chúa trời phát ra bởi các cá nhân tái sinh, một mình ở đây và trả lời.

Đến không gian tri giác, họ bước vào phạm vi ảnh hưởng và tìm thấy mình trong một bầu không khí hoàn toàn hòa hợp với họ, bởi vì luật lệ âm vốn có của mình, họ sau đó tiến hành theo bản năng để hấp thụ vào bản thân họ, và do đó hơn nữa để chuyên sâu, vấn đề tự do, sau khi mà họ hỗ trợ tiền gửi sự rung động-chi phối của nó vào vị trí thích hợp của nó trong cơ cấu phát triển của cơ thể.

Các thiên thần xây dựng ở cấp thiên thể và tinh thần, ngoài sự giám sát của các quá trình này thông qua các phản ứng bản năng của các linh hồn thiên nhiên suy nghĩ của họ, liên quan với việc xây dựng và điều chỉnh vô cùng tinh tế của cơ chế của ý thức.

Điều này bao gồm thể chất của cơ thể bản thân, hệ thống Bộ não- cột sống với bảy dây thần kinh và các trung tâm tuyến, nằm ở xương cùng, lá lách, các đám rối thần kinh mặt trời, trái tim, cổ họng, và tuyến yên và tuyến tùng. Ở cấp đạo đức, các đạo đức luân xa  phải được điều chỉnh một cách hoàn hảo để các cơ quan vật lý, sức khỏe và hiệu quả mà họ cai trị.

linhhon

Tương tự như vậy, trong thể linh và tinh thần bảy luân xa, lần lượt phải được thích nghi với phần đạo đức tương ứng và phần vật lý của cơ chế. Một chế độ gấp bảy lần biểu hiện trong cơ thể, và bảy kênh mà qua đó nó có thể có được kinh nghiệm trong đó, do đó được cung cấp cho Bản ngã bởi các luân xa và các trung tâm vật lý tương ứng của họ.

Các luân xa của con người là dự báo trong bảy xoáy tương ứng trong khuôn mẫu hành tinh và mặt trời, và với sự hỗ trợ các thiết bị, được sản xuất bởi vở kịch của lực lượng Chúa trời từ họ thông qua Thân thể nhân quả của con người.

Khi Nghiệp lực thuận lợi cho chức năng hoàn hảo, hợp âm của mỗi luân xa là hoàn toàn hài hòa, thứ bảy trong điều chỉnh với nhau của các cơ quan trong đó họ tồn tại, cũng như với các trung tâm tương ứng trong các cơ quan khác. Trong điều kiện như vậy sự hoàn hảo sức khỏe và hiệu quả của chức năng được đảm bảo. Khi có bất hòa .. được tạo ra bởi tội lỗi, tinh thần, tình cảm và thể chất và các dị tật hậu quả hoặc biến dạng của các luân xa .. Chức năng không hoàn hảo của là kết quả. Nghiệp của bệnh dường như hoạt động chủ yếu do lo ngại hòa hợp dao động. Một sự bẻ gãy trong nhịp điệu của năng lượng giảm dần ở mọi cấp độ cuối cùng gây ra bệnh tật trong cơ thể vật lý.

vu-tru-hao-quang

Trong việc chữa bệnh tinh thần thành công, một loạt những điều chỉnh và tiếp sức xuống thông qua các Bản ngã và các cơ quan siêu vật chất và luân xa của họ vào cơ thể vật lý, quét sạch các chất không điều hòa, khôi phục sự hòa hợp; do đó dòng chảy tự do và không bị cản trở của bên trong lực sống thông qua các lực lượng tự nhiên.