Món Quà Thiên Nhiên Cho Người Tuổi Mùi Là Vòng Đá Thạch Anh Tím

1055

Người theo tuổi Mùi, cụ thể là Tân Mùi thường thuộc vào Mệnh Thổ, cụ thể
là mạng lộ bàng thổ. Đối với quy luật của ngũ hàng thì thổ luôn thể hiện là
một hành vô cùng bình ổn. Trong các sách có ghi chéo lại thì hành thổ
thường nằm ở mức lớn, tạo ra mọi vật chất.
Người tuổi Tân Mùi luôn có một tinh thần sống mạnh mẽ, dễ dàng sống
trong bất cứ hoàn cảnh nào dù là xấu hay tốt. Luôn hy sinh cho mọi người
và luôn muốn đem đến cho mọi người tình yêu thương chân thành. Mối
quan hệ của họ khá nhiều, với nhiều tầng lớp khác nhau.

vong-deo-tay-thach-anh-tim
Ngược lại họ cũng tồn tại nhiều điểm yếu như là thường thiếu khả năng
sáng tạo, không nhẫn nại, thường không bình tĩnh trước những vấn đề khó
khăn, thường không để ý quan tâm đến những người thân xung quanh
mình.
Với nhiều khuyết điểm thì Vòng Đá Thạch Anh Tím được sử dụng với tác
dụng hỗ trợ. Đây là một loại trang sức được sử dụng rất nhiều. Công dụng
đầu tiên mà người ta thường nhắc đến nhất là khả năng chống say rượu,
còn tác dụng thứ hai được nhiều người quan tâm tới Vòng Thạch Anh Tím
là về mặt tình yêu. Vòng Thạch Anh Tím sẽ mang đến cho người Tân Mùi
ổn định suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình.

tim3
Với màu tím đại diện cho sự chung thủy đây chính là đặc điểm của người
Tân Mùi. Vòng Thạch Anh Tím thuộc hỏa, mà theo ngũ hành thì hỏa sinh
thổ. Vòng Đá Thạch Anh Tím có nhiều năng lượng có thể thúc đẩy thêm
sức mạnh cho người Tân Mùi.
Vòng Đá Thạch Anh Tím ngày nay với mục đích quốc tế hóa, mang lại rất
nhiều lợi ích tích cực cho người Tân Mùi. Chính vì vậy mà mà chúng đã trở
thành một tấm bùa hộ thân cho họ. Ngoài ra với những người khác cũng
thuộc hành thổ thì cũng rất thích hợp để sử dụng.