Vòng tay đá thạch anh màu gì thích hợp với cung mạng của bạn?

999
  1. Mệnh Mộc thích hợp với vòng tay thạch anh nào?

Màu tương sinh của mạng Mộc là màu xanh lục. Màu hòa hợp với mạng Mộc là màu đen và màu xanh nước biển. Do vậy những ai mạng Mộc cần đeo những loại vòng thạch anh sau:

– Vòng thạch anh đen.

– Vòng thạch anh tóc – đen.

– Vòng thạch anh xanh.

– Vòng thạch anh tóc – xanh.

  1. Người mạng Kim nên đeo vòng tay đá thạch anh màu gì?

Màu tương sinh của mạng kim là màu trắng, xám, ghi. Màu hòa hợp với mệnh Kim màu vàng, nâu đất là. Do vậy, những ai mạng Kim có thể đeo những loại vòng thạch anh sau:

– Vòng thạch anh vàng.

– Vòng thạch anh tóc vàng.

– Vòng thạch anh tóc nâu.

– Vòng thạch anh tóc trắng

  1. Nguời mạng Hỏa nên đeo vòng tay thạch anh màu gì?

Màu tương sinh của mạng hỏa là màu đỏ, hồng, tím. Màu hòa hợp với mạng Hỏa là màu xanh lục. Do vậy những ai mạng Hỏa có thể đeo những loại vòng thạch anh sau:

– Vòng thạch anh hồng

– Vòng thạch anh tím

– Vòng thạch anh đỏ

  1. Người mạng Thổ nên đeo vòng tay thạch anh màu gì?

Màu tương sinh của mạng Thổ là màu màu vàng, nâu đất. Màu hòa hợp với mạng Thổ là đỏ, hồng, tím. Do vậy những ai mạng có thể đeo những loại các loại vòng thạch anh sau:

– Vòng thạch anh tóc nâu

– Vòng thạch anh vàng

– Vòng thạch anh tím

– Vòng thạch anh tóc nâu

  1. Người mạng Thủy nên đeo vòng tay đá thạch anh màu gì?

Màu tương sinh của mạng Thủy là màu màu đen, xanh nước biển. Màu hòa hợp với mạng Thủy là trắng, xám, ghi. Do vậy những ai mạng Thủy cần đeo những loại vòng thạch anh sau:

  • Vòng thạch anh trắng
  • Vòng thạch anh tóc trắng
  • Vòng thạch anh đen
  • Vòng thạch anh tóc đen