Ưu điểm quan trọng của một chiếc vòng Thạch anh tóc xanh này là gì ?

675

Đó là những tinh thể Rutil hay còn gọi là những sợi tóc ma thuật. Và Rutil là gì?

Rutil là một khoáng vật phụ phổ biến trong đá biến chất nhiệt độ cao và áp suất cao, và trong đá mácma. Về mặt nhiệt động lực học, rutil là đa hình ổn định nhất của TiO2 ở mọi nhiệt độ, thể hiện tổng mức năng lượng tự do thấp hơn so với giai đoạn siêu bền của anatas hoặc brookit. Do đó, sự chuyển đổi trạng thái kích thích của dạng thù hình TiO2 thành rutile là không thể đảo ngược.

Chính vị vậy Rutil hay còn gọi là những sợi tóc trong vòng Thạch anh tóc xanh mà chúng ta đang biết đến đóng góp rất quan trọng trong việc tạo nên những viên đá trong một môi trường nhiệt độ cao để có thể trở thành một sản phẩm tuyệt đẹp mà mọi người công nhận

Ngoài ra ưu điểm của chiếc vòng Thạch anh này là sự kết hợp của những sợi Rutil tuyệt đẹp. Những đường nét những những màu sắc và sự sắp xếp di chuyển của những sợi Rutil cho ta thấy được chiếc vòng Thạch anh tóc xanh của chúng ta có một ưu điểm quan trọng mà chúng ta không hề hay biết

Đổi lại những sợi Rutil nhỏ bé kia có thể có chứa những siêu năng lực tự nhiên mà do chúng đã được hình thành từ thiên nhiên, từ những nhiệt độ mà chúng ta không thể nào chạm tới được. Với sức khủng khiếp của nhiệt độ tạo ra những sợi Rutil nhỏ bé như thế này thực đó là một ưu điểm đặc biệt của chiếc vòng Thạch anh tóc xanh này.