Sự ra đời của và lịch sử của Vòng thạch anh tóc xanh

1483

Trong khoảng những năm 80 – 90 của thế kỷ 20 của đất nước Việt Nam ta ngày nay việc chúng ta khai khoáng đào mỏ các viên đá quý lúc bấy giờ vẫn chưa được gọi là phổ biến. Một vài ngôi làng nhỏ ở Việt Nam ta đã có những công cuộc đi săn bắt đào mỏ ở những nơi hiếm hoi trên thế giới. Họ phải trải qua hàng trăm hàng nghìn dặm để có thể tìm được một nơi tuyệt vời và nơi đó là Vòng Đá Quý.

Trong những năm đó công cụ để đào mỏ khai hoang của chúng ta vẫn đang còn thô sơ và phải dùng rất nhiều sức lực để có thể đào được. Cho đến những năm gần đây thì chúng ta mới có những phát hiện độc đáo đó  chính là chúng ta đã phát hiện ra những viên đá màu xanh.

Mãi cho đến tận bây giờ chúng ta đã có câu trả lời về những phát minh và sự sáng tạo của mình và chúng ta gọi những viên đá đó là  “ Viên đá phong thủy “

Không ngừng sáng tạo cho đến những năm hòa bình của thế giới việc hội nhập kinh thế thế giới mới đã bắt đầu và sản phẩm đầu tiên do con người sáng tạo đó chính là “ Vòng thạch anh tóc xanh “ Do chính bàn tay con người làm ra bằng những viên đá mà chúng ta đã có sau nhiều năm không ngừng miệc mài và sáng tạo. Những chiếc vòng những viên đá được xâu chuỗi lại với nhau tạo thành một chiếc vòng siêu linh và chúng ta gọi nó là vòng Thạch anh tóc xanh tuyệt đẹp mà ai cũng có thể có được.