Sự phân bố Thạch Anh trên đất nước Việt Nam.

1174

Sở dĩ trên thế giới này có nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, nhiều vùng miền là do họ có những sự khác biệt nhất định về ngôn ngữ, về lãnh thổ, điều kiên sống, về văn hóa ,…

Nhưng tất cả moi người đều có thể sống hòa hợp với nhau, thân thiết bên nhau như an hem với mội mái nhà chung là Trái Đất, họ đi du lịch đây đó với nguồn lực của bản thân họ, họ kết giao với nhay một cách thân thiện và dần học hỏi, tiếp thu sự khác biệt, thông cảm với nhau và sống hòa hợp.

toc-vang7

Thạch Anh cũng thế, chung một mái nhà là Trái Đất nhưng Thạch Anh có nhiều loại Thạch Anh vì chúng có nhiền đặc điểm gây nên sự khác biệt của nhau và phân bố ở những nơi khác nhau.

Tài liệu mà chings thôi tham khảo được cho thấy từng loại Thạch Anh phân bố ở Từng địa điểm hay tập trung ở cùng một điểm trên đất nước Việt Nam :

  • Thạch Anh Hồng : Việt Nam cũng có thạch anh hồng nhưng chất lượng không cao, được tìm thấy ở một số mỏ thuộc Đà Nẵng và Đak Nông.
  • Thạch Anh Vàng Chanh : Ở Việt Nam có thể tìm thấy thạch anh đen ở Thanh Hóa, Nghệ An và Kon Tum.
  • Thạch Anh Đen : Ở Việt Nam có thể tìm thấy thạch anh đen ở Thanh Hóa, Nghệ An và Kon Tum.
  • Thạch Anh Pha Lê : Một số nơi ở Việt Nam có trữ lượng nhỏ thạch anh pha lê là Thanh Hóa, Nghệ An và Kon Tum

trang4

  • Thạch Anh Ru Tin : Ở Việt Nam có một số nơi như Yên Bái, Kon Tum và Thanh Hóa.
  • Thạch Anh Tím : Ở Việt Nam có thể tìm thấy tại Bà Rịa Vũng Tàu, Thanh Hóa và Gia Lai.
  • Thạch Anh Ám Khói : Việt Nam cũng có thạch anh ám khói nhưng không lớn, như Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum.