Tại sao Thạch Anh lại có tên “Viên Đá Của Phật”

686

“Viên Đá Của Phật” được sáng tạo ra từ những vị thiền sư lỗi lạc trên khắp “đất nước của Phật” – Ấn Độ.

Sau khi “Thạch Anh” được sử dụng phổ biến, rộng rãi trên khắp thế giới, và đến với đất nước Ấn Độ.

Các nhà nghiên cứu của Ấn Độ cũng như những người muốn tìm hiểu về “Thạch Anh” và sự “thần kì”, “huyền bí” của nó. Trong tất cả những nhóm nghiên cứu, có một nhóm của các nhà “Thiền Sư” trên khắp đất nước Ấn Độ từ các chùa lớn nhỏ tập hợp lại và nghiên cứu về công năng đặc dị của “Thạch Anh”.

vun-tim1

Sau khoảng gần 2 năm nghiên cứu, các vị “Thiền Sư” đã chia ra 2 nhóm, trong đó 1 nhóm đưa Thạch Anh vào sử dụng trong đời sống, 1 nhóm không sử dụng Thạch Anh và sinh hoạt bình thường và trong quá trình giác ngộ.

Sau khoảng gần 2 năm nghiên cứu, các nhà thiền sư đã nhận ra rằng, có Thạch Anh hỗ trợ, họ tự tin hơn trong mọi hoạt động thể chất cũng như tâm thần, tâm linh.

Họ nhận ra rằng, Thạch Anh giúp họ thông suốt hơn trên con đường giác ngộ của mình, họ thấu hiểu mọi thứ theo hướng tích cực hơn,  tập trung hơn vào việc giác ngộ  và tiến gần tới cực lạc, chánh quả, tâm linh họ trở nên thanh khiết hơn, họ gắn liền hơn với thế giới tâm linh, tiến gần hơn tới cửa Phật. Họ cho rằng đó là do Phật dẫn lối họ đến với thế giới tâm linh cực lạc với khả năng giác ngộ cao hơn, tập trung cao độ hơn, hướng tới sự thuần khiết, nhân định “vạn vật là vô thường”.

trang

Từ đó các vị Thiền Sư này đã đặt cho “Thạch Anh” là “Viên Đá Của Phật”.

Đây chỉ là tài liệu tham khảo giúp bạn hiểu hơn về “Thạch Anh”.