Sự Sống Sau Khi Chết

926

Khi bạn đến đám tang của bạn, bạn sẽ  biết thêm được nhiều điều thú vị. Với bạn nó sẽ có một chút gì đó vui vui. Nó thật sự sẽ vui. Nó chỉ là một lễ kỷ niệm ! Bạn biết rằng mọi người không thể nghe thấy bạn. Bạn biết điều này. Nhưng, bạn lại đi đến sau lưng họ, đặt tay lên vai và an ủi họ rằng bạn vẫn tốt.

soul

Ngay lúc này, chỉ có một hành tinh duy nhất được gọi là Trái Đất. Nhưng trong tương lai, sẽ xuất hiện rất nhiều nơi có những xung động như Trái Đất. Những việc bạn đang làm hiện giờ sẽ tạo ra một Trái Đất mới và một Trái Đất mới khác nữa tiếp sau đó. Và, vũ trụ sẽ bắt đầu mở rộng hơn và tạo cơ hội thêm cho các Thực thể khác đến để trải nghiệm sự tỉnh thức của con người và sau cùng là sự tỉnh thức siêu phàm.

            Ngay cả khi bạn quay lại thế giới của chúng tôi, bạn vẫn không nhớ được. Có những thực thể đã chết những vẫn không mở mắt nhìn về phía chúng tôi. Họ chỉ hướng về Trái Đất. Bạn gọi họ những hồn ma. Họ đi lang thang trên Trái Đất. Họ bị mất đi bản chất con người trong họ. Đôi khi họ tìm cách để được tái sinh. Những lần khác, họ tiếp tục bước đi trên Trái Đất, họ muốn được ở lại với sự rung động của con người.

linhhon

            Một số khác đã không vẫy chào bạn, họ là những thiên thần chưa bao giờ có được những trải nghiệm này. Họ biết trước sau gì họ cũng sẽ đi con đường mà bạn đã đi. Họ biết quá trình tiến hóa linh hồn của chính họ, rằng đây là cách duy nhất để bước lên. Nhưng, ngay lúc này, họ đang đứng phía sau bạn chỉ với lòng kính trọng sâu sắc về người bạn của họ .. chính bạn. Bạn đã đi qua con đường của một con người và giờ đây bạn đang bước vào lộ trình của một con người siêu phàm. Bạn đang chuyển đổi thành một nguồn năng lượng mới, để tạo ra những điều để giúp đỡ những người khác sẽ trải nghiệm sau bạn.

            Khi bạn quay trở lại đây với chúng tôi, chúng tôi sẽ cùng với bạn xem xét các sự kiện của cuộc đời chính bạn, trong đời này và nhiều đời khác. Chúng ta sẽ ăn mừng. Thật sự, chúng ta sẽ ăn mừng!