Peter Richelieu – Hành trình của Linh hồn

1658

Khoa học cho chúng ta biết Sự sống được tìm thấy trong cả bốn thế giới tự nhiên : Vô cơ, Thực vật, Động vật và Loài người. Chúng ta dễ thấy Sự sống có trong giới động vật và loài người… Nhưng thật khó tin có Sự sống trong cả thế giới Vô cơ và Thực vật. Hãy biết rằng thậm chí những hòn đá cũng có Sự sống: Khi sinh lực của hòn đá ấy yếu đi, chúng bắt đầu phân hủy, tan rã và trở về với cát bụi, cũng giống như một cơ thể con người, tuy nhiên quá trình này của con người diễn ra chậm hơn.

linh-hon

Các triết gia cũng như các nhà khoa học tâm linh thấu hiểu rằng cuộc sống là sự tiến hóa, tương tự như tất cả mọi thứ trong tự nhiên. Và mục đích của cuộc sống là trải nghiệm; cuộc sống thu thập các trải nghiệm khi tiến hóa thông qua các thế giới tự nhiên, từ hình thức thấp nhất đến cao nhất của sự sống. Đó chính là sự hoàn hảo của con người tạo hóa.

Nguồn sinh lực sống bậc thấp nhất ở thế giới vô cơ, sau quá trình thu thập và tích lũy những kinh nghiệm mà nó phải đạt được, đi vào mô hình bậc thấp của thực vật và dần dần tiến lên mô hình bậc cao hơn của loài người. Tất cả quá trình này mất hàng ngàn năm khi thời gian bắt đầu được tính trên hành tinh này. Nhưng đó chỉ là khi cuộc sống đi từ thế giới thực vật đến thế giới động vật tương đương với sự chuyển đổi từ sự tỉnh thức đơn lẻ thành nhóm tỉnh thức (nhóm linh hồn), gọi chung cho tất cả các động vật khác nhau của cùng một loài, sự tỉnh thức này tiếp tục chi phối những động vật này.

vu-tru-hao-quang

Khi sinh lực sống chuyển tiếp sang Thế giới Loài người, một tâm thức bên trong hay Cái tôi sẽ đi vào cơ thể và điều khiển những suy nghĩ và hành động của mỗi con người. Ở giai đoạn này của sự tiến hóa, Nhóm tỉnh thức có ảnh hưởng lên chủng nòi… nhưng không ảnh hưởng lên những cá thể đã có “Ý chí tự do” có khả năng biến tất cả những gì mình muốn thành hiện thực.

Một động vật sẽ tiến hóa thành động vật bậc cao, tương tự con người sẽ tiến hóa thành con người cao cấp.

Sự sợ hãi của động vật bậc cao bắt đầu bằng các hình thức thấp nhất của đời sống động vật và tiếp tục trên tất cả cuộc sống động vật cho đến khi động vật bắt đầu liên hệ với  thế giới con người. Sau đó, nỗi sợ lai được sinh ra trong giai đoạn đầu của con người và từ từ trổi lên, nhưng chắc chắn sẽ được thay thế bằng tình yêu.

soul

Các loài động vật luôn sống đúng theo Quy luật tự nhiên, đó là “Sức mạnh của sự sinh tồn”, điều quan trọng nhất của thế giới động vật chính là bản năng sinh tồn và tự vệ.

Không có nhóm tỉnh thức nào có thể trở thành một linh hồn con người cho đến khi tất cả nỗi sợ hãi được vượt qua.

Khác biệt chính giữa con người và động vật là “Lý trí ” và “Khả năng thực hiện những điều mình mong muốn”. Một con người, biết phân biệt giữa đúng và sai; ngay cả trong giai đoạn ban đầu của đời sống con người, anh ta có thể tự đưa ra những quyết định của mình, trong khi đó một con vật phải tuân theo những qui luật của thế giới động vật. Một con vật chỉ có thể sống theo bản năng, và chúng không thể  vượt ra ngoài những giới hạn của bản năng. Một con người có thể chọn con đường tội lỗi, mặc dù biết đó là sai và chống lại quy luật vận hành của thế giới, nhưng một con vật bao giờ cũng phải hành động như bản năng của nó, nó phải như thế- đó là Qui luật.

Nguyên tắc cốt lõi của Thế giới Động vật là bản năng sinh tồn. Nguyên tắc cốt lõi của Thế giới Loài người là sự buông bỏ.

Qui luật quan trọng nhất vận hành Thế giới Loài người là ‘’Qui luật của sự Luân hồi’’. Qui luật này xác nhận một cái tôi, khi đã là con người, luân hồi đi đi lại lại trong các cơ thể vật lý cho đến khi được học được mọi thứ, những bài học có thể học tại thế giới vật lý này. Khi sinh lực sống phát triển tại thế giới Vô cơ và Thực vật, qui luật này tồn tại trong phạm vi giới hạn, nhưng không rõ ràng.

thien-nang-luong

Qui luật quan trọng thứ hai, chi phối loài người nhưng không tồn tại đối với những loài vô tri vô giác, đó là « Quy luật của nghiệp», thường được gọi là Luật nhân quả. Từ thời điểm nhóm tỉnh thức (nhóm linh hồn) trở thành một cái tôi thì qui luật này bắt đầu vận hành. Luật Nhân quả ấn định rằng mọi suy nghĩ, lời nói, hành động xuất phát từ một con người đều dẫn đến một kết quả nhất định. Dù tốt hay xấu, kết quả đó đều quay lại chính với người tạo ra nó tại cấp độ vật lý này. Không có điều gì là không công bằng ở đây, như trong lời răng dạy của người Kitô có câu: « Gieo gì, gặt nấy»

Để thấu hiểu được cách làm thế nào cho các thành viên thế giới loài người đạt được tất cả những trải nghiệm cần thiết, tôi muốn bạn chấp nhận những sự thật sau :

Con người là một linh hồn và trong quá trình tiến hóa từ một trạng thái kém phát triển lên đến một con người hoàn hảo, đã sử dụng ba phương tiện của ý thức (Cơ thể). Cơ thể nhân quả, Cơ thể vi tế và Cơ thể vật lý. Cơ thể vật lý là công cụ duy nhất bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ba cơ thể này được sử dụng trong ba mức độ khác nhau của ý thức: Mức độ nhân quả, Mức độ vi tế và Mức độ vật lý. Linh hồn được tạo ra từ một thế giới cao cấp hơn cả thế giới nhân quả. Đó là thế giới siêu nhân quả (thế giới giác ngộ, thế giới của các bậc khai sáng…).   

nang-luong 

Cơ thể nhân quả mà con người có được tương ứng với sự phát triển tâm thức (linh hồn) của mỗi người tại cuộc sống cuối cùng trước đó. Vì vậy, cơ thể nhân quả của người chưa tiến hóa rất khác so với người đã tiến hóa (một linh hồn trưởng thành, đã có nhiều cuộc sống và có được nhiều trải nghiệm).

Cơ thể vật lý, cơ thể mà tất cả chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, được cấu tạo gồm những vật chất có thể nhìn thấy được, nhưng lại có một phần không nhìn thấy được, được gọi là trường năng lượng (Eheric Double – trong tiếng Ai Cập cổ đại được gọi là « Ka »). Phần cơ thể này đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và tồn tại ngay cả khi cơ thể vật lý chết đi. Nó không phải là cơ thể với những giác quan thông thường giống như cơ thể vật lý; bạn không thể điều khiển nó như điều khiển cơ thể vật lý; bạn không thể nhìn thấy nó trừ khi bạn khởi động được những khả năng thấu thị (khả năng nhìn thấy trường năng lượng, hào quang- Sight etheric).

Khi bạn ngủ ..  bạn thoát ra khỏi cơ thể vật lý, tại thời điểm này bạn không có ý thức. Lúc này, bạn ở trong cơ thể vi tế và tồn tại trong thế giới vi tế.

mind-body

Thế giới vi tế là thế giới của cảm xúc và tưởng tượng. Thế giới vi tế là nền tảng của vật chất, được cấu tạo từ những hạt nhỏ nhất mà chúng ta chưa hề biết. Cơ thể vi tế là phương tiện của cảm xúc. Những cảm xúc được tạo ra bởi các rung động vi tế của vật chất. Những cảm xúc cao cấp như tình yêu thương, lòng biết ơn, tính vị tha … được tạo ra từ những rung động ở tầng số cao và nhẹ nhàng. Trong khi đó, những cảm xúc ở tầng thấp hơn như… lòng tham, đố kị, ích kỷ, tự cao, … thể hiện bằng những rung động ở tầng số thấp và nặng nề hơn.

Một người khi chết, mọi thứ vẫn không đổi, chỉ mất đi cơ thể vật lý và những giới hạn của thế giới vật lý. Những đức tính tốt hay tật xấu vẫn như cũ và được duy trì trong cơ thể vi tế, người đó có thể trở thành một thiền thần hay một ác quỷ. Do đó, một cảm xúc tiêu cực đơn giản ở thế giới vật lý sẽ tạo ra kết quả không tốt cho cả cơ thể vật lý và cơ thể vi tế, những cảm xúc vật lý tràn đầy tình yêu tương sẽ tạo ra bình an và hạnh phúc cho cả hai cơ thể.

Thế giới vi tế là thế giới của sự tưởng tượng, không có thời gian và công việc như thế giới vật chất; mọi thứ .. quần áo, thức ăn… đều được tạo ra bằng Ý nghĩ. Cuộc sống ở đó là một kỳ nghỉ dài. Chúng ta có thể theo đuổi niềm yêu thích và làm bất cứ điều gì chúng ta thực sự mong muốn để đạt được sự mãn nguyện trong trái tim. Không có giới hạn nào ngăn cản chúng ta nâng cao hiểu biết, không có sự giới hạn về thời gian, không có sự giới hạn về tầm nhìn, hay cơ thể yếu ớt … Cơ thể vi tế không bao giờ mệt mỏi.

Với người đã mở được cánh cửa tâm linh với trạng thái thiền định sâu thì luôn có một hạnh phúc vô tận bên trong họ. Trong cuộc sống, họ có niềm tin mạnh mẽ thông qua việc tự chứng nghiệm, họ có thể chứng minh chân lí của nhiều học thuyết mà họ đã được học trong thế giới vạn vật và họ có thể tận hưởng những niềm vui và bình an mà sự hiểu biết đó mang lại. Họ đã phải tìm kiếm trong bóng tối vô minh và bây giờ họ đã tìm thấy ánh sáng.

soul

Bạn đã biết những kiến thức mà chúng ta gọi là «Trí tuệ tâm linh », thứ mà bạn nhất định không bao giờ tin theo một cách mù quáng. Cách duy nhất là chấp nhận những điều bạn biết, sau đó tự bản thân mình chứng nghiệm tất cả những điều đó. Trong vũ tru này, có một thế giới tương tự như thế giới vật lý mà bạn đã biết. Nếu có một thành phố hoặc một tòa nhà trong thế giới vật lý thì trong thế giới vi tế cũng có một bản sao của thành phố hoặc toà nhà đó. Bạn có thể thấy được những điều này khi bạn vận hành cơ thể vi tế trong cấp độ của thế giới vi tế.

Phần hữu hình của thế giới vi tế – phần rung động chậm nhất .. chính là thế giới năng lượng, thế giới bao quanh bạn ngay sau khi chết. Khi bạn tồn tại trong phần rung động dày đặc này của thế giới năng lượng, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ giống hệt như bạn đã thấy khi bạn còn sống trong thế giới vật lý. Bạn có thể sống trong thế giới này bao lâu cũng được.

nang-luong-chua-lanh

Những thế giới này tồn tại song song với nhau, bao phủ toàn bộ chúng ta và có mức độ rung động khác nhau.

Con người luôn mong muốn tìm về với nguồn gốc và ở thế giới năng lượng bạn sẽ sớm nhận ra được bản thân mình. Khi bạn thấu hiểu mọi người với chính con người thật của họ, bạn sẽ hiểu được câu nói “Có những điều tốt đẹp trong những điều tối tệ nhất và có những điều tối tệ trong những điều tốt đẹp nhất”