Linh hồn tự nhiên – Michael Newton “CỤM NHÓM LINH HỒN” “Cuộc hành trình trở về nhà” đến

1541

Vị trí của nhóm được xác định bằng cấp độ linh hồn. Sau cái chết của thể xác, cuộc hành trình trở về nhà của một linh hồn kết thúc với sự vứt bỏ vào không gian dành riêng cho các thuộc địa riêng của họ, miễn là họ không phải là một linh hồn rất trẻ hoặc bị cô lập vì những lý do khác.

Các Linh hồn đại diện trong các cụm nhóm là những người bạn cũ thân thiết về mức độ nhận thức.

michael-newton

“Một cụm nhóm linh hồn”

Khi mọi người trong trạng thái thôi miên nói về một phần của một cụm nhóm linh hồn, họ đang nói về một đơn vị chính nhỏ của các đơn vị có tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên, chẳng hạn như chúng ta sẽ thấy trong một gia đình nhân loại.
Thành viên ngang hàng có độ nhạy với nhau mà vượt xa quan niệm của chúng ta trên trái đất.

Cái ao tâm linh”

Nhóm thứ hai của những Linh hồn được sắp xếp theo hình thức nhóm hỗ trợ cộng đồng, điều này làm vô trật tự và ít thân mật với nhau.
Lớn hơn nhóm thứ cấp của các đơn vị được tạo thành từ bộ khổng lồ của cụm chính giống như tấm lót hoa trong một cái ao.
Ao tinh thần dường như là vô tận! Trong các ao, tôi chưa bao giờ nghe nói về nhóm thứ hai ước tính ít hơn một ngàn linh hồn.
Nhiều cụm nhóm chính tạo nên một nhóm thứ dường như có mối quan hệ không thường xuyên, hoặc không có liên hệ nào giữa các cụm.
Nó là hiếm cho tôi để tìm những Linh hồn được tham gia với nhau trong bất kỳ cách nào có ý nghĩa là thành viên của hai nhóm phụ khác nhau, bởi vì số lượng linh hồn là tuyệt vời như vậy nó không cần thiết.

thien-nang-luong

“Vòng tròn bên trong”

Các phân nhóm cụm chính nhỏ khác nhau về số lượng, có chứa bất cứ nơi nào từ 3 đến 25 Linh hồn.
Các tổ hợp trung bình trong khoảng mười lăm, được gọi là Vòng tròn bên trong.
Bất kỳ liên hệ làm việc giữa các thành viên của nhóm cụm khác nhau được quản lý bởi những bài học được rút ra trong một hóa thân.
Điều này có thể là do kết nối quá khứ, hoặc những đặc điểm nhận diện đặc biệt của Linh hồn tham gia.
Linh hồn có sự quen biết giữa các thành viên của nhóm cụm khác nhau thường liên quan đến vai trò ngoại vi trong cuộc sống trên Trái đất. Ví dụ như một người bạn cùng lớp trung học đã từng là bạn thân, nhưng những người bạn bây giờ chỉ thấy tại họp lớp.

nang-luong
Thành viên của nhóm cùng một nhóm được liên kết chặt chẽ một cách vĩnh viễn. Các cụm đan kết chặt chẽ thường bao gồm linh hồn cùng chí hướng với mục tiêu chung mà họ tiếp tục làm việc với nhau. Thông thường họ chọn sống chung với nhau như người thân và bạn bè thân trong thân của họ trên trái đất.

Nguồn: “Hành trình của những linh hồn”  viết bởi Michael Newton.