Tính nhân văn của vòng thạch anh tóc xanh

580

Trải qua một thời gian bị trung quốc đô hộ nền văn hóa nước nhà đã tiếp xúc và ảnh hưởng không nhiều cũng ít từ nền văn hóa trung quốc. Hiện nay trên đất nước ta có tới 54 dân tộc trải dài từ bắc vào nam, các nước láng giềng có nền văn hóa cũng khá là đa dạng và nền văn hóa của chúng ta đã và đang bị ảnh hưởng bởi những nền văn hóa đấy. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy được một sự thật là nền văn hóa của đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và khá là đa dạng so với các nước khác trên thế giới.

Đất nước ta từ lúc hội nhập với các nước trên thế giới đã có một nền văn hóa phong phú và đa dạng trên tất cả các khía cạnh,tốt đẹp từ lâu đời,có những lễ hội nhiều ý nghĩa sinh hoạt cộng đồng, những niềm tin bền vững trong tín ngưỡng, sự khoan dung trong tư tưởng giáo lý khác nhau của tôn giáo, tính cặn kẽ và ẩn dụ trong giao tiếp truyền đạt của ngôn ngữ, từ truyền thống đến hiện đại của văn học,nghệ thuật. Thêm nữa, văn hóa nước ta được hiểu như là đồng nhất văn hóa việt nam với văn hóa của người Việt, trình bày lịch sử văn hóa Việt Nam chỉ như là lịch sử văn minh của người Việt. Như mọi nơi trên thế giới, những lễ hội những phong tục hiện hữu chúng ta biết nhiều hơn  về cuộc sống vật chất  cũng như tinh thần của các dân tộc Việt Nam cổ nói chung và tín ngưỡng của họ nói riêng. Nói chung là nói về tín ngưỡng cũng phải nhắc tới tính phong thủy của vòng thạch anh tóc xanh và vòng thạch anh tóc xanh có mối quan hệ mật thiết với tín ngưỡng và văn hóa của đất nước Việt Nam.