Tập Thiền – Nguồn năng lượng dồi dào cho con người

1585

Kim Tự Tháp mang nguồn năng lượng dồi dào nhất trên vũ trụ, vì con người và việc ngồi Thiền  hình thành. Chỗ này là 1 vùng năng lượng dồi dào. Con người đang ở vùng năng lượng dồi dào này. Càng nhiều người tới thực hành Thiền định , càng có nhiều năng lượng ở nơi Thiền Định.

pyramid-down_01

Tương tự như máy in tiền, nơi Thiền Định sẽ sản sinh năng lượng. Và từ nơi thiền Định, hay từ bất kỳ nơi Thiền nào trên vũ trụ, năng lượng sẽ di chuyển từ những chỗ Thiền này qua những chỗ Thiền khác để làm ổn định năng lượng giữa những nơi Thiền với nhau. Toàn bộ những nơi Thiền đều được liên kết cùng nhau, vì cơ chế trao đổi năng lượng, tạo ra năng lượng, lưu giữ năng lượng trên vũ trụ. Do thế, mọi người nên có thật nhiều chỗ tập ở khắp nơi, để năng lượng có thể được gửi tới chỗ đó và năng lượng sẽ đem đến các điều tốt đẹp nhất cho mọi vật xung quanh. Từng người, nên tới các nơi Thiền Định để nhận được nguồn năng lượng này.

Và chỗ này ( ở Kim Tự Tháp) được liên kết với 14 nơi tập khác trên vũ trụ. Có 14 Kim Tự Tháp lớn trên toàn thế giới. Chẳng hạn, một Kim Tự Tháp lớn ở Brazil, một Kim Tự Tháp lớn ở Tuka, một Kim Tự Tháp lớn ở Ai Cập, một Kim Tự Tháp lớn ở Malaysia… Vì thế, nếu nơi này có được năng lượng thì tất cả những nơi khác cũng có được năng lượng và ngược lại.

kim-tu-thap-thach-anh2

Đó là 1 hệ thống năng lượng lớn, năng lượng Kim Tự Tháp trên vũ trụ. Trước tiên là hệ thống Kim Tự Tháp vi tế , hiện tại là những Kim Tự Tháp vật lý. Các Kim Tự Tháp vi tế là cơ sở của những Kim Tự Tháp vật lý. Trước lúc có thứ gì được hình thành trong thế giới vật lý thì chúng nên được hình thành bằng thể vi tế trước.

Vì thế mọi người muốn nhiều nơi luyện tập Thiền ở tất cả mọi nơi trên trái đất. Ở từng nhà, từng khu phố, từng quốc gia đều có nơi ngồi thiền. Khắp mọi nơi cần xây dựng nơi Thiền Định. Mọi người nên Thiền định để nhận được năng lượng cho mình và xây dựng nơi Thiền Định để nhận năng lượng cho vũ trụ. Và mọi người không nên ăn thịt cá và tìm hiểu về tâm thức. Mọi người được sinh ra trên thế giới này để học, thế giới này là chỗ để con người trở thành các bậc thầy. Những bậc thầy nên làm đúng việc của bản thân. Những bậc thầy hình thành các thứ mới mẻ cho nhân loại. Nơi thiền không có sắn trên vũ trụ. Tuy nhiên, ngày nay những nơi thực hành Thiền đã ra đời. Kim Tự Tháp là sự sáng tạo trên vũ trụ. Và mọi người, các vị thầy Kim Tự Tháp đem đến sự sáng tạo mới này cho nhân loại. Đó là nhiệm vụ của những bậc thầy. Nếu là học sinh, chúng ta học; nếu là thầy chúng ta sáng tạo và đem nó tới mọi người. Học sinh tiếp thu để nhận thức được những thứ có sẵn, bậc thầy phát triển trên những thứ sẵn có.

ktt-hong

Vũ trụ sẽ là 1 thiên đường thiền định lớn vào năm 2018. Nới Thiền Định sẽ xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới. Đó là nguyên nhân vì sao mọi người được sinh ra trên trái đất để trở thành 1 bậc thầy. Nếu là 1 bậc thấy thầy mọi người không cần phải tới đây để học. Mọi người đã học từ các cuộc sống trước rồi. Mọi người hiện tại đã trở thành những bậc thầy để làm cho vũ trụ tốt hơn bằng cách hình thành nhiều nơi Thiền Định. Đấy là phương pháp àm còn người hoàn thiện thế giới. Con người tạo ra  1 trái đất mới. Những bậc thầy sẽ tạo ra và chia sẻ các việc mà chưa từng xảy ra trên trái đất khi trước. Chẳng hạn: Marocata viết thật nhiều nhạc hay và mang chúng đến mọi người. Các bài nhạc này sẽ không tồn tại nếu Marocata không tồn tại. Và những nhà khoa học xuất sắc – anh em nhà Wright đã đem đến cho nhân loại máy bay. Mọi số người trong chúng ta đã lên máy bay. Và toàn bộ trái đất này đã đang lên máy bay.

Kim Tự Tháp là đại diện của cho sự phát triển. Kim Tự Tháp có bốn 4 mặt, đại diện cho bốn thế giới – Thế giới khoáng chất, thế giới thực vật, thế giới động vật và thế giới con nguời. Bốn mặt của Kim Tự Tháp gặp nhau tại 1điểm. Toàn bộ sẽ hợp nhất thành 1. Đó là Tâm Linh.