Chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho Vòng Đá Thạch Anh là gì

846

Với bất cứ một loại trang sức nào đều có các chỉ tiêu để xác định sản
phẩm, từ đó mà quy định giá trị của sản phẩm đó là mặc hay là rẻ. Cũng
như vậy Vòng Đá Thạch Anh nói riêng thì cũng có các chỉ tiêu chung, đặc
điểm chung, chúng ta sẽ căn cứ vào các tiêu chuẩn này để xem xét Vòng
Đá Thạch Anh này có chất lượng hay không, màu sắc – hiệu ứng – độ
trong của Vòng Đá Thạch Anh nằm ở mức độ nào.
Vòng Đá Thạch Anh được cho là chất lượng thì tất cả các tiêu chuẩn xác
định đều nằm ở mức độ a bao gồm có các tiêu chí về màu sắc, kiểu mài
cắt, mức độ trong suốt, mức độ chứa tạp chất, các hiệu ứng màu sắc có
liên quan. Đây là những tiêu chí để xác định giá trị trên thị trường. Nếu tất
cả đều nằm ở mức a thì sẽ có mức giá cao.

khoi
Vòng Đá Thạch Anh có rất nhiều màu sắc, bạn sẽ thường thấy tại các cửa
hàng là Vòng Đá Thạch Anh Khói, Vàng, Tím, Hồng, Trắng, hoặc là Thạch
Anh Tóc.
Trong các loại Vòng Đá Thạch Anh thì có một loại khá đặc biệt là Vòng Đá
Thạch Anh Tóc, bên trong đá chứa các tinh thể rutin, nếu tinh thể rutin
này có màu gì thì sẽ quy định Vòng Đá Thạch Anh Tóc đó mang màu của
tinh thể Rutin. Sẽ có màu đỏ, vàng, đen.

toc-vang3
Ngoài các màu phổ biến trên thì Vòng Đá Thạch Anh có một biến thể độc
đáo từ Thạch Anh Hồng, đó là Vòng Đá Thạch Anh Dâu Tây, tức là nhìn
vào vẻ ngoài bạn thấy giống với trái dây tây, người ta có thể gọi là
Strawberry quartz.
Với Vòng Đá Thạch Anh Dâu Tây thì thường không phổ biến tại các cửa
hàng, vì số lượng hiếm hoi. Đây là dạng biến thể của loại Vòng Đá Thạch
Anh Hồng. Loại Vòng Đá Thạch Anh Dâu Tây được con người tin rằng sẽ
mang lại may mắn, một sản phảm trang sức đặc trưng cho tình yêu
thường bền lâu, và thăng hoa. Các nhà phong thủy nhận định rằng Vòng
Đá Thạch Anh Dâu Tây cũng mang ý nghĩa tương tự như Vòng Đá Thạch
Anh Hồng. Loại vòng này thích hợp cho những ai thuộc mạng Hỏa hay
Thổ.