Thạch Anh tồn tại ở nơi đâu của Việt Nam.

756

nhiều nơi trên đất nước Việt Nam tươi đẹp này luôn có những điều mà mọi người không ngờ đến, có những thứ mà ai cũng muốn có, những thứ được sản xuất và đưa vào sư dụng một cách rộng rãi với những sản phẩm gần gũi với con người : dây chuyền, vòng tay, lắc chân ,… hay là vật trang trí, bùa hộ thân, …

Hiện nay, Thạch Anh đã được tìm thấy và khai thác ở nhiều nơi trên Việt Nam với trữ lượng khá lớn và nhiều loại khác nhau :

vun-tim1

  • Thạch Anh Tím : Ở Việt Nam có thể tìm thấy tại Bà Rịa Vũng Tàu, Thanh Hóa và Gia Lai.
  • Thạch Anh Ám Khói : Việt Nam cũng có thạch anh ám khói nhưng không lớn, như Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum.
  • Thạch Anh Đen : Ở Việt Nam có thể tìm thấy thạch anh đen ở Thanh Hóa, Nghệ An và Kon Tum.
  • Thạch Anh Pha Lê : Một số nơi ở Việt Nam có trữ lượng nhỏ thạch anh pha lê là Thanh Hóa, Nghệ An và Kon Tum.

vun-trang2

  • Thạch Anh Ru Tin : Ở Việt Nam có một số nơi như Yên Bái, Kon Tum và Thanh Hóa.
  • Thạch Anh Vàng Chanh : Ở Việt Nam có thể tìm thấy thạch anh đen ở Thanh Hóa, Nghệ An và Kon Tum.
  • Thạch Anh Hồng : Việt Nam cũng có thạch anh hồng nhưng chất lượng không cao, được tìm thấy ở một số mỏ thuộc Đà Nẵng và Đak Nông.

Để mọi người biết đến Thạch Anh và sử dụng rộng rãi, khiến cho Thạch Anh ngày càng phát triển và trở thành một trong những ngành trụ cột của đất nước, khiến cho mọi người ngày càng đẹp đẽ hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn, tiến bộ hơn, trở thành cường quốc công nghiệp trên thế giới.